Regulamin

sklep.klasykami.pl
 1. Sklep internetowy pod adresem sklep.klasykami.pl prowadzony jest przez: TUCCY Wojciech Tucki z siedzibą w Koszalinie, ul. Lniana 27 75-213 Koszalin, NIP: 6691145080, zwany dalej Sprzedającym.
 2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę
 4. Do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego sklep.klasykami.pl, składania zamówień oraz przeglądania oferty, niezbędne są:
  • urządzenie komunikujące się z internetem (komputer, telefon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera).
  • aktywne konto e-mail (poczta elektroniczna).
 1. Klient zobowiązany jest do nieujawniania loginu i hasła do konta w sklepie internetowym.
 2. Wykorzystanie przez Użytkownika logo sklepu, nazwy sklepu, elementów graficznych oraz innych materiałów umieszczonych na stronie sklepu jest zabronione za wyjątkiem pisemnej zgody wystawionej przez Sprzedającego.

Warunki realizacji zamówień

 1. Użytkownik przeglądając sklep internetowy ma możliwość zapoznać się z opisem i cechami produktu, ceną, która wyrażona jest w kwocie brutto oraz kosztem wysyłki.
 2. W celu złożenia zamówienia należy dokonać następujących czynności:
  • umieszczenie wybranego towaru w koszyku sklepu poprzez kliknięcie na karcie produktu „Dodaj do Koszyka”. Użytkownik automatycznie zostanie przeniesiony na stronę koszyka.
  • Wybrać sposób dostawy produktu.
  • Podać prawidłowe dane odbiorcy zamówienia oraz adres, pod który ma być wysłany produkt.
 1. Kliknąć guzik „Kupuję i Płacę”.
 2. W przypadku płatności z góry należy opłacić zamówienie na podany numer konta bankowego w zamówieniu.
 3. Po realizacji powyższych kroków, Klient otrzyma na adres mailowy potwierdzenie złożenia zamówienia.
 4. Umowa pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym jest możliwa pod warunkiem opłacenia pełnej kwoty, który wynika ze złożonego zamówienia w czasie nie dłuższym niż 14 dni.

Płatności

 1. Formy płatności za zamówiony towar :
  • pobranie – płatność u kuriera za towar oraz przesyłkę
  • przedpłata na konto bankowe Sprzedawcy
 1. Kwotę za zakupione towary oraz koszty dostawy należy wpłacić na podane konto:
 2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Wysyłka towaru

 1. Zamówione produkty są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Klient wybiera dostawcę zamówienia i ma następujące możliwości:
  • Kurier DPD

  • Paczkomaty InPost

  • Przesyłka pocztowa tj. List Polecony Ekonomiczny

 1. Koszt dostawy pokrywany jest przez Klienta według cennika kosztów wysyłki.
 2. Podane koszty wysyłki wyrażone są w kwocie brutto – zawierają podatek VAT.
 3. Termin przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych. Całkowity termin realizacji obejmuje przygotowanie towaru do zamówienia i czas dostawy wybranego dostawcy.

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 30 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie pisemne oświadczenie o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Reklamacja

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty odbioru towaru.
 2. Reklamację można składać w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 3. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany w wiadomości elektronicznej lub pocztą tradycyjną.
 4. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

Przerwy techniczne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkownika ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie sklepu internetowego sklep.klasykami.pl zmienionego regulaminu. Sprzedawca zawiadomi Klienta będącego Konsumentem o zmianie regulaminu pocztą elektroniczną, który ma możliwość akceptacji regulaminu lub odstąpienia do umowy.  Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Koszty wysyłki

Dostawa

Terminy realizacji zamówień podane są na stronach każdego produktu - zazwyczaj są to 2-3 dni robocze liczone od momentu złożenia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty. Płatność z góry: Kurier DPD – 10,90zł, Paczkomaty InPost – 9,90zł. Płatność za pobraniem: Kurier DPD – 20zł.

Klasykami.pl

kim jesteśmy?

Klasykami.pl od początku istnienia zajmuje się tematyką klasycznej motoryzacji. W naszym sklepie staramy się łączyć pasję do zabytkowych pojazdów z grafiką, fotografią oraz dobrym designem. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz wiedzieć więcej na temat naszej działalności, napisz do nas.